Politika ochrany osobných údajov

zákazníci a dodávatelia


1. Vedúci pracovník:

Vaše osobné údaje sú spracovávané:  

Vytex dp s.r.o.
Tehliarska 1002
922 05 Chtelnica
info@vytex.sk2. Koho táto politika ochrany osobných údajov zahŕňa?

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých našich súčasných i bývalých zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, dodávateľov a obchodné kontakty spoločnosti.3.Ktoré kategórie osobných údajov spracovávame?

Môžeme spracovávať rôzne kategórie osobných údajov v závislosti od vzťahu k Vám:

 • Všeobecné osobné údaje ako titul, priezvisko, meno, jazyk, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Informácie o Vašich obchodných záujmoch vzhľadom na aktivity našej spoločnosti
 • Informácie súvisiace s vašimi nákupmi tovaru a služieb poskytnutých alebo vyrobených našou spoločnosťou
 • Ak navštívite naše web stránky, používame cookies

Môžeme obdržať informácie o Vás od tretích strán. Zahŕňajú verejné orgány, verejné webové stránky, sociálne médiá a kontakty spoločnosti (zákazníci, dodávatelia atď.).


4. Na čo používame Vaše osobné údaje a aký je právny základ pre ich spracovanie?

Vaše osobné údaje sa používajú na zostavenie cenových ponúk alebo vykonanie zmluvy. Napríklad:

 • Na sledovanie vašej objednávky
 • na sledovanie a spracovanie sťažností a návrat zásielok
 • pre všeobecné riadenie zákazníkov a dodávateľov

Vaše osobné údaje sa tiež používajú na dodržiavanie zákonných povinností našej spoločnosti. Napríklad:
 • Pre spracovanie v účtovnom zmysle
 • na riešenie sporov a právnych postupov
 • Pre zhromažďovanie alebo prevod nárokov a ochranu našich práv vo všeobecnosti

Vaše osobné údaje sa používajú aj pre aktivity v kontexte nášho právneho záujmu a našich aktivít, pričom vždy zabezpečujeme, aby vaše súkromie bolo rešpektované. Napríklad sa Vaše osobné údaje používajú  takto:
 • pri informovaní Vás o našich produktoch alebo službách
 • pri doručovaní  newsletterov
 • pri Vašej účasti na marketingovej propagácii


5. Môžu byť vaše osobné údaje prenesené na tretie strany?

Vaše osobné údaje môžu byť prevedené na našich subdodávateľov, keď ich poverujeme vykonávaním určitých služieb v našom mene. V takýchto prípadoch tieto tretie strany môžu používať vaše údaje iba v rámci prísnych hraníc pokynov, ktoré im poskytujeme. Vaše osobné údaje sú napríklad prenesené na:
 • Príslušné orgány alebo orgány určené zákonom
 • Dopravné spoločnosti
 • Dodávateľov výroby
 • právnych expertov
 • Zberné úrady, exekútorov

Vaše osobné údaje nebudú prenesené na príjemcov mimo Európskej únie.


6. Ako dlho sú vaše osobné údaje uložené?

Vaše osobné údaje sú uložené po dobu trvania vzťahu a neskôr počas doby zákonného premlčania.


7. Ako chránime vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracované dôverne. Prijímame technické a organizačné opatrenia na čo najvyššiu možnú mieru zabezpečenia ochrany vašich osobných údajov.


8. Aké sú vaše práva? Ako ich môžete uplatniť?

V súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, máte právo na prístup k dokumentom na ich opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov.


Taktiež máte právo byť “zabudnutý” v istých prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. V prípade sporu týkajúceho sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobný údajov až do vyriešenia sporu.


Na záver, máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov v istých prípadoch, ktoré zákon ustanovuje.


Ak chcete uplatniť svoje práva, musíte poslať písomnú žiadosť na

Vytex dp s.r.o. - Tehliarska 1002 - 922 05 CHTELNICA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Alebo poslať e-mail na následujúcu e-mailovú adresu  info@vytex.sk
Môže byť od Vás vyžadovaný preukaz Vašej totožnosti.


Môžete sa tiež obrátiť na Komisiu pre ochranu súkromia prostredníctvom e-mailu statny.dozor@pdp.gov.sk

Kontaktujte nás

Vytex dp s.r.o.
Tehliarska 1002
922 05 Chtelnica
Slovenská republika

tel.: +421 337 794 594
mob.: +421 911 238 978
email: info@vytex.sk

Obchodné údaje

IČO: 35919477
DIČ: 2021950590
IČ DPH: SK2021950590
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava,
odd. Sro, vl.č. 17564/T

> Spracúvanie osobných údajov
> Politika ochrany osobných údajov
   - zákazníci a dodávatelia

> Informácie o Cookies

Facebook

FBVytex dp s.r.o.
na Facebooku


Staňte sa našim fanúšikom na FB a zdielajte našu stránku a okrem najnovších informácií ohľadom našej ponuky, získate zľavu 10%.